Për tu regjistruar  mjafton ta plotësoni fletëregjistrimin dhe mandej duhet të vini në zyrat tona për ta përfunduar regjistrimin.

Konsultimi brenda Aleancës është falas.

Llojet e abonimit

 

çmimi

 
           Student i Aleancës

 

Përfshihet në regjistrim

 

Çmimi I reduktuar*

 

3€

shkarkoni

Çmimi I plotë

 

10€

Fletëregjistrimin këtu

*aplikohet vetëm për studentët dhe profesorët e SHPFK

  Kur të regjistroheni  ju mund të huazoni deri në 4 dokumente.

Lloji I dokumentit

Kohëzgjatja

Libri

2 javë

DVD/CD

1 javë

Revista

1 javë

Lojërat

Nuk mund të huazohen

  • Vazhdimi i kohëzgjatjes së huazimit (bëhet vetëm1 herë) dhe rezervimi : bëhet në Aleancë, me anë të telefonit ose me e-mail (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  • Vonesat e dokumenteve do të saksionohen me 0.20 cent  në ditë. Edhe për dokumentet e dëmtuara abonuesi do të paguajë një dëmshpërblim.
  • Në rast të humbjes, abonuesi duhet të paguajë dëmin prej 30 eurove  për një DVD dhe 15 euro për një libër.