Aleanca Franceze e Prishtinës është shoqatë me të drejta lokale dhe joprofitabile e themeluar më 2011.

Ka më shumë se 11 vjet që shumë personalitete të Kosovës ishin mbledhur për ta promovuar aktivisht divesitetin kulturor dhe gjuhën frënge në Kosovë

Roli i Këshillit të Aleancës Franceze është thelbësor në menaxhimin dhe qëndrueshmërinë e shoqatës. Siguron respektimin e ligjeve dhe misionit të saj, Këshilli gjithashtu është vendim-marrjes në zgjedhje strategjike të Aleancës Franceze. Në mënyrë të ngjashme, është përgjegjësi e Këshillit të bëjë çdo vit prezentimin e raporteve të aktiviteteve dhe llogarive të shoqatës në mbledhjen e Kuvendit të përgjithshëm .

Këshilli Administrues

Kryetari : Qëndrim Gashi   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nënkryetarja  : Vabona Gashi-Berisha

Sekretari :  Avdi Visoka

Anëtarët e Këshillit Administrues:

Jean-Louis Cesarini

Stanislava Dolezelova

Berat Gashi

Nerimane Kamberi

Fjolla Malazogu

Debora Mazreku