Aleanca Franceze e Prishtinës është shoqatë me të drejta lokale dhe joprofitabile e themeluar më 2011.

Roli i Këshillit të Aleancës Franceze është thelbësor në menaxhimin dhe qëndrueshmërinë e shoqatës. Siguron respektimin e ligjeve dhe misionit të saj, Këshilli gjithashtu është vendim-marrjes në zgjedhje strategjike të Aleancës Franceze. Në mënyrë të ngjashme, është përgjegjësi e Këshillit të bëjë çdo vit prezentimin e raporteve të aktiviteteve dhe llogarive të shoqatës në mbledhjen e Kuvendit të përgjithshëm.

Këshilli Administrues (2017-2019):

Kryetarja : Dafina BYTYQI

Nënkryetarja  : Florie BAJRAKTARI-VANHOVE

Sekretari :  Jean-Michel FEFFER

Anëtarët e Këshillit Administrues:

Avni KORAQI

Vlera KASTRATI

Alexandra FRANÇOIS

Sara GASHI-KORAQI