OlalaMë 28 Shtator 2015, Aleanca franceze e Prishtinës organizon sesionin e ri të kurseve të frëngjishtes, të shqipes dhe të serbishtës për të rriturit, për fëmijë dhe për adoleshentë.

 

Për orarin me detaje klikoni këtu

 

 

 

  

allianze francaise shqip

summercamp1Kampi veror-prej moshës 5 vjeçare

Mëso dhe luaj frëngjisht

Kampi zhvillohet në një ambient frankofon çdo ditë të javës me aktiviteteve të ndryshme :

art, punë dore , këngë, lojëra dhe shumë më tepër ...

Të gjithë fëmijët janë të mirëpritur, pavarësisht nga niveli i tyre në frëngjisht.

Oferta e Kamp-it veror