summercamp1Kampi veror-prej moshës 5 vjeçare

Mëso dhe luaj frëngjisht

Kampi zhvillohet në një ambient frankofon çdo ditë të javës me aktiviteteve të ndryshme :

art, punë dore , këngë, lojëra dhe shumë më tepër ...

Të gjithë fëmijët janë të mirëpritur, pavarësisht nga niveli i tyre në frëngjisht.

Oferta e Kamp-it veror